Granule Maxi Compact System, Granuldisk

Grovdiskmaskin Granule Combi, med standardpaket, bestående av
1 st diskkorg för tallrikar 500 x 500 mm
1 st förhöjningssarg till diskkorg 500 x 500 mm
1 st diskkorg för 7 GN 1/1
1 st granuluppsamlare
1 st skrapa för kantiner
Utrustad med GD MemoTM, GDTdirekt, vid leverans ingår en startfyllning PowerGranules 8 kg.

Vikt 426 kg (fylld maskin)
Tank volume 83 liter
Granulmängd 8 kg
Diskvattentemperatur 65 °C
Sköljvattentemperatur 85 °C
Sköljvattenvolym(liter/diskprogram) Combi mode: 4 liter
Eco program: 4 liter
Kort/Normalt program: 8 liter
8 liter krävs för att uppnå 3600 HUE i enlighet NSF/ANSI 3 – 2007 riktlinjer för hygien.
Diskprogram Findisk Eco 1 min. 30 s.
Kort 2 min.
Normalt 2 min. 30 s.
Diskprogram Grovdisk
utan/med Granuler
Eco 2 min. 20 s./ 2 min. 20 s.
Kort 2 min. 50 s./ 3 min. 30 s.
Normalt 4 min. 50 s./ 5 min. 30 s.
Tid för ångreducering 20 s. (Combi mode),
30 s. (Grovdisk)
Laddningsvolym 190 liter, Ø 650, Höjd 570 mm
Kapacitet/cykel 6+1 st GN 1/1, 65 mm djupa kantiner, eller 3 st GN 1/1 200 mm djupa och 3+1 st GN 1/1 65 mm djupa, eller motsvarande i annat diskgods.
Max kapacitet/h?Findisk
Grovdisk
161 GN 1/1
33 diskkorgar (500×500)
Normal kapacitet/h Findisk/Grovdisk 126 GN 1/1
31 diskkorgar (500×500)
Spänning 3~ 400 V, 50 Hz (standard)
Andra utförande tillgängliga på begäran.
Avsäkring 25 A (Kallvattenansl. 32 A)
Maximal effekt 12,6 kW (Kallvattenansl. 17,6 kW)
Diskpumpar 0,7 kW Findisk
2,6 kW Grovdisk
Sköljpumpsmotor 0,37 kW
Disk-/sköljtankselement* 9 kW (Kallvattenansl. 14 kW)
Kapslingsklass IP 55
Varmvattenanslutning 1/2” (DN15), 55-65 °C, 3-10 °dH
Tryck/flöde varmvatten 1-6 bar /15 liter/minut
Kallvattenanslutning 1/2” (DN15), 3-10 °dH
Tryck/flöde kallvatten 1-6 bar /15 liter/minut (med option ångreducering 3-6 bar)
Disk- och sköljmedel 230 VAC signal finns i separat kopplingsbox.
Rekommenderad ventilationskapacitet Maskin utan ångreducering: 500 m³/h
Maskin med ångreducering: 150 m³/h
Avlopp Rör Ø32 mm
Avloppsbrunn Erforderlig kapacitet: 100 liter/minut.
Scroll to Top